VST

Voksen Styret Tid

Når en elev udebliver fra undervisning og det udløser VST, skal eleven bruge størstedelen af VST på at arbejde fagligt.  Det varetager den voksne i huset ud fra følgende muligheder:

1: Få eleven til at logge på Momo og se om der ikke ligger opgaver eller tekst de kan arbejdes med (spørg evt. en klassekammerat om hvad klassen har lavet)

2: Sæt eleven til at lave frilæsning. Alle elever vil med fordel kunne træne læsning. Brug Børneavisen, tidsskrifter, bøger fra LC eller lydbøger hvis eleven er på Nota)

3: Find og tildel opgaver i dansk og matematik fra nogle af nedenstående links. Opgaverne skal i videst mulig udstrækning ramme elevens niveau. Eleven kan godt arbejde med dansk- og matematikopgaver selv om det er andre fag de er udeblevet fra.

Når VST ophører skal eleven vise sit arbejde og der skal noteres i P4Y hvad eleven har lavet