7 gode råd til faglig læsning

Til sidst gives her 7 gode råd til faglig læsning.

Læsevejledere Inge Hass Norlyk & Lisbeth Bjerrum Jensen har samlet gode råd til faglig læsning. Brug de 7 råd som tjekliste, når du tilrettelægger undervisning med faglig læsning.

1. Før-, under- og efterlæsning

Forskning viser, at vi bedre kan huske det, vi læser, hvis hjernen arbejder aktivt med teksten og tekstens emne både før, under og efter læsningen. Derfor er det en god ide, hvis du som underviser medtænker før-, under- og efterlæsning, når du bruger faglig læsning i undervisningen.

2. Opstil læseformål

At gøre formålet med en tekst klar for eleverne inden der læses, er et godt sted at starte, hvis man vil gøre elevernes læsning mere effektiv. Opstil et formål med læsningen. Læseformålet skal være enkelt og konkret, fx ”Når du har læst denne tekst, skal du kunne huske syv gode råd til bedre faglig læsning.”

3. Hav fokus på svære ord og faglige begreber

Noget af det sværeste ved at forstå faglige tekster, kan være det mange udfordrende ord eller fagbegreber, som eleverne ikke kender i forvejen. Underviseren kan lette elevernes vanskeligheder ved at definere svære ord, allerede inden eleverne læser teksten og desuden ved hele tiden at have fokus på, hvad det er for fagord, eleverne skal kunne, når de er færdige.

  • Ordlister, centrale ord på tavlen eller fx med rødt i Power Pointen
  • Introduktion til, hvordan man finder ordforklaring i bogen
  • Guide til, hvordan man bedst googler ordet. Ikke alle strategier på nettet er lige hensigtsmæssige
  • Quiz-og-byt, flashcards, krydsogtværs, ordkort mm.
  • Lad eleverne sige ordene højt og udtale de svære ord

4. Aktivér elevernes forforståelse

Hvis man ved noget om emnet på forhånd, er det lettere at læse en faglig tekst. Få eleverne til at huske, hvad de ved om emnet, før de skal læse, eller giv dem en kort introduktion. Der er mange muligheder. En god ide er, at se en lille film om emnet, inden eleverne skal læse en faglig tekst.

5. Hjælp eleverne med at navigere rundt i teksten

Som underviser tager man det ofte for givet, at eleverne ved, hvordan de skal læse en faglig tekst. Mange elever har dog svært ved at finde rundt i en faglig tekst. Det er derfor en god idé at hjælpe eleverne med en ”sti” gennem teksten.

  • Forklar, hvordan fagets grundbog er opbygget.
  • Hvis den faglige tekst er opbygget med fx forskellige spalter, farver, bokse, indsatte citater osv., så forklar, hvad der skal læse først osv., og hvordan de forskellige elementer hører sammen.
  • Hvis der er grafer eller andre figurer, så fortæl, hvordan man aflæser dem, og hvad de evt. skal bruges til.

6. Gør eleverne bevidste om læsestrategier

Mange elever kender ikke til læsestrategier, en del kender dem, men bruger dem ikke. Mange elever læser således alle tekster på samme måde. Som underviser kan man, hvis eleverne skal læse en længere tekst, snakke med dem om, hvilke dele af teksten, de evt. kan skimme, og hvilke, de er nødt til at nærlæse.

7. Giv brugbare tilbagemeldinger

Når eleverne har læst en tekst og arbejdet med opgaver ud fra den, har de stor brug for konkret feedback, både mens de arbejder, fx i grupper, og i opsamlingen bagefter.

  • Har vi forstået tekst og emne rigtigt?
  • Hvordan hænger det sammen med praksis?

Hop til de forskellige afsnit ved at klikke på overskrifterne herunder: